Tin tức

Vai trò của logistics với thương mại quốc tế

Vai trò của logistics với thương mại quốc tế

Vận tải quốc tế (International Transport) là quá trình lưu thông hàng hoá từ trong nước ra nước ngoài và ngược lại. Các ...

Kinh nghiệm đánh hàng Quảng Châu

Kinh nghiệm đánh hàng Quảng Châu

Đi Quảng Châu Trung Quốc đánh hàng là dự định của nhiều chủ shop khi chuẩn bị kinh doanh hàng Trung Quốc. Đánh hàng ...

Kinh nghiện mua hàng Taobao

Kinh nghiện mua hàng Taobao

Mua hàng từ Taobao đã trở lên dễ dàng hơn đối với mọi người. Nhaphang360 chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm khi mua hàng ...