Hướng dẫn

Hướng đẫn tạo tài khoản 1688.com

Hướng đẫn tạo tài khoản 1688.com

Hướng đẫn tạo tài khoản 1688.com cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Công cụ Đặt hàng NHẬP HÀNG 360 sẽ giúp bạn lên đơn hàng ngay khi đang duyệt sản phẩm trên giao diện của Taobao, Tmall ...

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Hướng dẫn tạo đơn hàng thông qua công cụ đặt hàng

Thông qua sự hỗ trợ của công cụ đặt hàng, khách hàng có thể dễ dàng trực tiếp lên đơn hàng, quản lý đơn hàng.

Nạp tiền

Nạp tiền

Nạp tiền là hính thức khách hàng nạp tiền vào tài khoản trên hệ thống của NHẬP HÀNG 360 để thanh toán các đơn hàng, ...

Cách đăng kí tài khoản

Cách đăng kí tài khoản

Để có thể sử dụng được các dịch vụ của NHẬP HÀNG 360, khách hàng phải đăng ký tài khoản trên hệ thống của chúng tôi.